O strefie

Świętochłowice to sam środek Metropolii Silesia

Metropolia Silesia jest jedną z najważniejszych i największych metropolii w Europie Środkowo-Wschodniej o ogromnym potencjale inwestycyjnym. Miasto podejmuje systematyczne działania na rzecz budowy atrakcyjnego wizerunku miasta przyjaznego mieszkańcom i inwestorom, mającego duże znaczenie na gospodarczej mapie regionu i kraju.

Świętochłowice są przyjaznym miastem zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców. W tym najmniejszym mieście Metropolii Silesia – tylko 13 km2 znaczny procent zajmują tereny zielone, parki i skwery. Tyle samo zajmuje zabudowa mieszkaniowa, gdyż miasto jest w znacznym stopniu zurbanizowane.

Pozostałe tereny to obszary przeznaczone na usługi, funkcje przemysłowe i produkcyjno-usługowe. Dzięki temu Świętochłowice posiadają bardzo dobre perspektywy kształtowania pożądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta ze względu na obecność terenów kwalifikujących się do przekształceń i uzupełnień oraz dostępność obszarów niezabudowanych. Nowe tereny do zabudowy są niezwykle atrakcyjne z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej, bliskość autostrad oraz międzynarodowej linii kolejowej.

Świętochłowice są wiarygodnym i stabilnym partnerem do inwestycji długoterminowych.

Atutem miasta jest przede wszystkim centralne położenie w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki temu potencjalni inwestorzy mają dostęp nie tylko do 2 mln potencjalnych klientów ale również do wysoko wykwalifikowanych pracowników.

W większości są to osoby w wieku produkcyjnym, z wysokimi kwalifikacjami i znający języki obce. Wielu młodych uzdolnionych ludzi studiuje w licznych uczelniach wyższych Śląska. Także Absolwenci innych polskich uczelni często znajdują tutaj atrakcyjną pracę. Dodatkowo, koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników są w Polsce, wciąż niższe niż w krajach zachodniej Europy.