Kalendarium bezpłatnych szkoleń

Urząd Miejski w Świętochłowicach organizuje bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta. Punkt Obsługi Przedsiębiorców nawiązało współpracę ze specjalistami różnych instytucji: Urzędem Skarbowym w Chorzowie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Chorzowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Krajową izbą Doradców podatkowych oraz wieloma firmami szkoleniowymi.

Od czerwca 2018 roku organizowane są co miesiąc cykliczne szkolenia, które odbywają się zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego, jak i terenie Świętochłowic.