Europejski Fundusz Inwestycyjny na podstawie przedstawionych ofert wybrał pośredników, do których będą mogli się zgłaszać mikroprzedsiębiorcy praz przedstawiciele MŚP poszukujący zewnętrznego źródła dofinasowania. W naszym regionie jest to:

1. Fundusz Górnośląski S.A., który obsługuje program Fundusz Pożyczkowy realizowany
w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje o programie znajdują się na stronie