Główna strona funduszy europejskich na, której znajdują się kompleksowe informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach wszystkich Programów Operacyjnych. Za pomocą wyszukiwarki można w łatwy sposób znaleźć dotację na zaplanowane działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL).

Regionalny Program Operacyjny w województwie śląskim oferuje przedsiębiorcom ciekawe programy dające możliwość na pozyskanie dotacji. Oto konkursy, w których mogą startować śląskie firmy:

  • Działanie RPO 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
  • Działanie RPO 3.2 – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
  • Działanie RPO 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
  • Działanie RPO 4.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Szczegóły oraz harmonogram naborów na stronie

Przedsiębiorcy mogą pozyskać również wsparcie z w ramach krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na badania przemysłowe i prace rozwojowe, sektorowe programy B+R, bony na innowacje czy strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Informacje o programie i aktualny harmonogram naboru wniosków na stronie