Baza Przedsiębiorców

Baza przedsiębiorstw i przedsiębiorców

W celu promocji lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia dobrego klimatu do współpracy firm z sektora mikro, małych, średnich i dużych zlokalizowanych na terenie Miasta Świętochłowice, a także w całym regionie uruchamiamy bazę aktywnych przedsiębiorców ze Świętochłowic i regionu.

Zachęcamy wszystkie aktywne podmioty gospodarcze z regionu do dokonania bezpłatnego wpisu do naszej bazy przedsiębiorców. Państwa wpis zostanie zamieszczony na  stronie miasta o profilu gospodarczym ukierunkowanym na potrzeby inwestorów i przedsiębiorców  w zakładce.

Aby dodać swoją firmę do bazy aktywnych przedsiębiorców należy przesłać elektroniczne zgłoszenie na adres e-mail: biznes@swietochlowice.pl, pisząc w temacie wiadomości „Rejestracja do bazy przedsiębiorców”. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Świętochłowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, tel. 32 349 18 00, fax 32 349 18 12, e-mail: um@swietochlowice.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. „Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.