Mam firmę

W naszym mieście działa wiele instytucji wspierających osoby prowadzące własne firmy. Pomożemy Ci wybrać formę pomocy, która w najlepszy sposób dopasowana będzie do Twoich potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

 1. Doradztwo: profesjonalne doradztwo personalne, pomoc w rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.
 2. Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej oraz refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego.
 3. Organizacja stażu dla osoby bezrobotnej.
 4. Szkolenia dla kandydatów do pracy w kierunkach zgodnych z potrzebami przedsiębiorcy.
 5. Organizacja targów pracy z udziałem zainteresowanych przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej na stronie PUP

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

W ramach działalności Centrum Integracji Społecznej realizowany jest program zatrudnienia socjalnego dla bezrobotnych mieszkańców Świętochłowic będące formą przyuczenia do zawodu. Wsparcie realizowane jest w grupach organizowanych przez CIS oraz w świętochłowickich firmach. Dzięki temu obsadzony jest rynek pracodawcy i pracownika.

Więcej informacji, dane kontaktowe na stronie CIS

Urząd Miejski - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości

 1. Wsparcie – ograniczenie do minimum formalności przy zakładaniu własnej firmy.
  dzięki kompleksowej informacji nt. wszystkich zaangażowanych instytucji (ewidencja działalności gospodarczej, ZUS i Urząd Skarbowy).
 2. Informacje o źródłach dofinansowania działalności gospodarczej, dostęp do bieżących. informacji na temat wszystkich inicjatyw i wydarzeń skierowanych do firm sektora MŚP.
 3. Doradztwo biznesowe specjalistów z różnych dziedzin (prawo, podatki, ubezpieczenia, finansowanie działalności gospodarczej, rozwój firmy, itp.
 4. Bezpłatne szkolenia, spotkania, warsztaty dla przedsiębiorców i osób planujących otwarcie swojej firmy.
 5. Projekty – udział w projektach specjalistycznych skierowanych do określonej grupy odbiorców np. konkurs Świętochłowicki Biznesplan, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
 6. Spotkania – możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów przez przedsiębiorców poprzez udział w spotkaniach.

Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

 1. Doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji, informowanie o krokach administracyjnych, które należy podjąć oraz do których wydziałów Urzędu się zwracać.
 2. Informacje – prezentacja ofert terenów inwestycyjnych w zasobach gminnych – dostęp do wiadomości o przetargach i procesie inwestycyjnym.
 3. Wsparcie – obsługa inwestora po podjęciu decyzji inwestycyjnej.