Kontakt

Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości usług można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

TEL. (32) 3491 826
Świętochłowice, ul. Katowicka 54pokój 122poniedziałek w godz. 7.00-16.00wtorek-czwartek w godz. 7.00-15.00piątek w godz. 7.00-14.00
biznes@swietochlowice.pl