Internacjonalizacja MŚP

Już pod koniec czerwca w województwie śląskim startuje działanie RPO 3.5.3, czyli program, w którym firmy MŚP mogą otrzymać wsparcie w wysokości 50% kosztów związanych z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy. Kwalifikowane są również działania promocyjne (do 30% wartości wydatków kwalifikowanych). Uwaga, nie jest to pomoc de minimis, tak więc z działania mogą skorzystać również firmy, które limit tej pomocy mają już wyczerpany.

RPO 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Termin konkursu: od 26.06.2019 do 31.07.2019

Typ projektu: promocja na rynkach zagranicznych

Cele projektu:

Wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie działań promocyjnych na rynkach zagranicznych – wystawach na targach w celu pozyskania nowych kontraktów handlowych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność związaną z projektem na terenie województwa śląskiego.

Co można sfinansować?

Usługi doradcze:

  • zakup specjalistycznych analiz, ekspertyz, badań rynkowych,
  • usługi doradcze związane z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
  • usługi doradcze w zakresie tworzenia regulaminów i instrukcji, gwarancji produktowych, innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu/usługi na nowy rynek docelowy, badanie marketingowe na rynku docelowym, uzyskanie certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów/usługi, uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów/usług przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych na docelowym rynku zagranicznym, do momentu złożenia wniosku o ich wydanie.

Koszty udziału w targach i imprezach wystawienniczych (krajowych oraz zagranicznych):

  • zakwaterowanie maksymalnie 4 przedstawicieli firmy biorących udział w imprezach wystawienniczych (w okresie nie dłuższym niż 2 dni przed rozpoczęciem i 1 dzień po zakończeniu imprezy,
  • transport lotniczy, kolejowy, drogowy bądź morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych.

Wartość dofinansowania:

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 20.000 zł do 200.000 zł.

Poziom dofinansowania:

50% wsparcia

Zostaw komentarz